Hikmah pagi by Harapadi : Duduk bersama Allah

Tiada satu pemberian Allah terhadap hambaNya di dunia yang paling berharga selain diizinkan (dikuatkan) untuk mendirikan salat walaupun hanya dua rakaat. (al-Hadits)

Al-Syaikh Daud bin ‘Abdullah al-Fatani menyebutkan terdapat delapan perkara yang akan dirasakan seseorang yang benar-benar menjalankan perintah Allah yakni mendirikan salat dengan sungguh-sungguh. Kedelapan rasa tersebut ialah;

Pertama; al-khalwah ma’a Allah, berkhalwat bersama Allah, merasakan berdua-duaan bersama Allah Subhanahu Wa ta’ala adalah satu rasa yang tiada didapatkan melainkan di dalam salat. Rasa kebersamaan dengan Yang Maha Tunggal tidak akan dapat dihasilkan melainkan seseorang menjalankan salatnya sesuai dengan tuntunan Allah melalui RasulNya. Salat yang dituntunkan tidak hanya melengkapi syarat dan rukun (fi’li: perbuatan) ataupun (Qauli: bacaan), melainkan harus masuk ke dalam rukun (Qalbi: hadir hati).

Kedua; al-infirâd billah; kata “infirad” berasal dari bahasa Arab yakni “infarada- yanfaridu-infirâdan, berarti merasakan sendirian hanya dengan Allah, tidak ada yang mengganggu dan tiada yang menyibukkan selain bersamaNya. Merasakan sendirian hanya bersama kekasih yang paling dikasih adalah nikmat dan anugerah terindah bagi seorang insan. Salat adalah media untuk merasakan kenikmatan tersebut, amal-amal yang lain tetap tidak akan dapat menyamai perasaan kesendirian yang ada dalam salat. Karena itulah Nabi selepas menjalankan ibadah salat yang satu, ingin terus berada di dalamnya, kegemaran beliau untuk selalu berada dalam salat menunjukkan betapa nikmatnya berdua-duan bersama Allah Azza Wa Jalla. Bagaimana dengan kita?, sudahkah kita merasakan hal yang sama, sudahkah kita merindukanNya dan terus ingin bersamaNya?.

Ketiga; al-Mujalasah lahu, kalimat ini pun berasal dari kata Arab yakni “Jalasa-yajlisu-julusan” yang berarti “duduk bersama-sama” dengan Rabbul Izzati. Kata duduk bukan berarti duduk secara fisik, melainkan duduk dalam arti metafora (kinayah) yakni merasakan kebersamaan dengan Allah

Keempat; al-inqitha’ ilallah
Kelima; turfa’u al-Hujub wa al-astar min qulubihim
Keenam; tujla’ fihi haqaiq al-asrar
Ketujuh; tasyruqu fihi al-anwar
Kedelapan; takunu fihi al-munajat wa al-mushafat.

Rahasia Salat
Ukuran dirimu
Salat hanya menjalankan kewajiban
Salat sebagai need in life
“Ah” kamu belum salat (Imam al-Syadzili)
Dua rakaat itu lebih baik
7 rahasia salat
Salat; pembantu dan raja
Salat; syarat, rukun dan sunnat
Salat seperti sungai
Salat ukuran kesuksesan
Salat sebagai media orang muttaqin
Salat sebagai penyejuk hati bagi pencinta
Salat sebagai rukun Islam
Salat sebagai surga yang disegerakan
Salat sebagai pembuka rahasia perindu

LAINNYA

- Advertisment -

Khutbah
Khutbah Terbaru & Terlengkap

Terpopuler

#1

#2

#3

#4

#5

Kolom
Kirim Tulisan Anda Ke Kami